Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterin nimi on Tampereen Vaahtomuovi Oy asiakasrekisteri (”Rekisteri”).

Rekisteröityjä ovat www.vaahtomuovi.net -palvelun käyttäjät, kuten henkilö- ja yritysasiakkaat (”Rekisteröity”) sekä Tampereen Vaahtomuovi Oy:n muut asiakkaat.

Tampereen Vaahtomuovi Oy, Y-tunnus, Varastokatu 2 33210 Tampere

Yhteyshenkilö: Susanna Koivunen, myynti@vaahtomuovi.net, 050-3755 404

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käytetään verkkokaupan käyttäjien, myymälän asiakkaiden, sekä tulevien palveluiden käyttämiseen, kuten tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon, palvelun toimittamiseen liittyviin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen ja raportointiin.

Tampereen Vaahtomuovi Oy käsittelee asiakastietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön ja säädösten mukaisesti. Perusteena tietojen käsittelylle on asiakassuhde, rekisteröidyn antama suostumus, rekisteröidyn antama toimeksianto, pakottava lainsäädäntö tai muu asiallinen peruste.

Tietoja voidaan käyttää palvelujen kehittämisessä ja parantamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, sekä tilastoinnissa ja tutkimuksessa.

Kerättävät tiedot

Verkkokaupan käyttö vaatii käyttäjätilin luomista. Tilin perustamiseen tarvitaan asiakaskohtainen käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) sekä salasana.

Verkkokaupan osalta kerätään kaikki tilauksen tekoa, maksua, toimittamista ja mahdollisia reklamaatioita varten tarvittavat tiedot. Nämä sisältävät mm. asiakkaan nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, osoitetiedot, tilausten ja maksujen tiedot, ym. tiedot, jotka hän on itse toimittanut.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on Rekisteröidyllä ja hän voi korjata tietojaan kirjautumalla palveluun käyttäjätunnuksillaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

Korttimaksu ja muut maksutavat

Maksutapahtumien maksuvälinetietoa ei tallenneta Vaahtomuovi Oy:n puolesta, vaan ne tallentuvat maksunvälittäjän järjestelmään (Paytrail Oy).

Kaikkien maksutapojen osalta Rekisteröity hyväksyy näiden käyttämiseen vaadittavien olennaisten tietojen tallentamisen joko Tampereen Vaahtomuovi Oy:n tai maksupalvelun tarjoajan järjestelmiin.

Laskutus- ja tilitysasiakkaiden osalta kerätään näiden toimintojen vaatimat tili- ja laskutustiedot, jotka käyttäjä on itse toimittanut.

Tietolähteet

Tietoja kerätään palveluihin rekisteröitymisen, kirjautumisen sekä niiden käytön yhteydessä. Lisäksi tietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä sekä asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös muista ulkopuolisista järjestelmistä, kuten Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, suoramarkkinoinnin kieltorekisteristä, ja muista rekistereistä.

Markkinointiin ja mahdolliseen markkinointirekisteriin lisäämiseen pyydetään aina lupa erikseen.

Evästeet

Tampereen Vaahtomuovi Oy:n sivustot ja palvelut käyttävät evästeitä. Jatkamalla sivuston tai palvelun käyttöä asiakas hyväksyy evästeiden käytön. Palveluissa ja sivustolla voidaan käyttää myös kolmansien osapuolien evästeitä esimerkiksi mainosnäyttöjen kohdentamiseen. Evästeet asentuvat käyttäjän päätelaitteelle. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksia muuttamalla.

Rekisterin suojaus ja tietoturva

Tietoihin pääsy on rajattu. Tallennettuihin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Tietokantapalvelimet on suojattu hyvien tietoturvakäytänteiden mukaisesti.

Palveluiden käyttäjä on velvollinen huolehtimaan itse omasta tietoturvastaan. Käyttäjän tulee käyttää palveluita asianmukaisella tavalla, huolehtia päätelaitteidensa tietoturvasta pitämällä virus- ja palomuuripalvelut ajan tasalla, sekä huolehtimalla käyttöjärjestelmän ajantasaisista päivityksistä.

Käyttäjä ei saa luovuttaa henkilökohtaisia käyttäjätunnuksiaan kolmansille osapuolille ja hänen tulee huolehtia käyttäjätietojensa ja salasanansa asianmukaisesta säilyttämisestä.

Tietojen säilytysaika ja säännönmukaiset luovutukset

Asiakas voi tarkastella verkkokaupan tilaus-, maksu-, ja muita henkilötietojaan kirjautumalla palveluun.

Tietoja säilytetään lainsäädännön vaatima ja palveluiden toimittamiseen tarvittava aika. Osa tiedoista voidaan anonymisoida tai pseudonymisoida tämän jälkeen niin, että Rekisteröityä ei voida enää yhdistää tietoihin yksilöivästi, mutta tietoa voidaan käyttää esimerkiksi tilastolliseen analyysiin ja kehittämiseen.

Tilaukset siirretään verkkokaupasta käsiteltäväksi kirjanpito-ohjelmistoon. Tilaustietoja ja tositeaineistoja säilytetään kirjanpidossa kirjanpitolain mukainen aika.

Keskeytettyjen ja anonyymien tilausten tiedot poistetaan verkkokaupasta automaattisesti 6 kk jälkeen.

Rekisteröidyn tilaus- ja yhteystietoja voidaan välittää mm. Postille, Matkahuoltoon tai muulle palvelulle tilausten toimittamista ja laskuttamista varten.

Mikäli asiakas tekee tietojensa poistopyynnön, poistetaan ne verkkokaupasta heti, mutta tilaustietoja ja tositeaineistoja säilytetään kirjanpidossa kirjanpitolain mukainen aika.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja voidaan poistaa rekisteristä. Tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus voidaan myös poistaa rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Tällöin rekisteröidyn käyttäjätunnus ja tiedot poistetaan rekisteristä, lukuun ottamatta tietoja, jotka on säilytettävä voimassa olevan lainsäädännön tai muun pakottavan tarpeen vuoksi.

Palvelun käyttäjällä on:

– oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

– oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua

– oikeus antaa ja peruuttaa lupa antamiensa tietojen käyttöön suoramarkkinointiin

– henkilötietolainsäädännössä turvatut oikeutensa

Asiakkaalla on oikeus pyytää nähtäväkseen hänestä kerätyt rekisteritiedot kerran vuodessa ilman maksua. Tietopyyntö tulee esittää kirjallisesti ja henkilökohtaisesti Tampereen Vaahtomuovi Oy:n myymälässä (Varastokatu 2, 33210 Tampere). Ennen tietojen luovuttamista asiakkaan henkilöllisyys ja yhteys pyydetyn käyttäjätilin tietoihin varmistetaan mahdollisimman aukottomasti esimerkiksi kuvallisen henkilö- tai ajokortin tai passin avulla. Tampereen Vaahtomuovi Oy varaa kohtuullisen ajan rekisteritietojen keräämiseen ja ilmoittaa asiakkaalle, kun tiedot ovat noudettavissa.

Henkilötietolain 10 §:n mukaisesti tämä rekisteriseloste on nähtävissä verkossa osoitteessa www.vaahtomuovi.net